• Admin

SUMMARY BRIEFING MBTA PERKESO 2021 untuk Training Providers, Trainers dan Coaches

Berikut adalah beberapa point dan ringkasan semasa Briefing bersama PERKESO untuk Penyedia Latihan.


(1) Program Latihan PERKESO terbahagi kepada dua skim :

i) SIP/EISPlus – Program Latihan kepada Orang Berinsuran (OB), tiada tempoh.

ii) PENJANA Kerjaya 2.0 – Program Latihan bersifat sementara, submit tambahan kursus sehingga bulan Jun 2021

iii) PENJANA Kerjaya 2.0 terbahagi kepada dua :

(1) Place and Train – ada penempatan pekerjaan kemudian latihan

(2) Train and Place- latihan dahulu kemudian penempatan pekerjaan di

website EIS.

(3) Program Perantisan – Penempatan pekerjaan dan latihan bagi lepasan

graduan.

2) Pembiayaan bagi program setiap skim yang ditawarkan oleh PERKESO

i) EISPlus (Train and Place ) – Maksimum RM 4,000

(1) Tarikh akhir program : Tiada

ii) PENJANA Kerjaya 2.0 terbahagi kepada dua :

(1) Program Perantisan ( Place and Train ) – Maksimum RM 4,000

(2) PENJANA Kerjaya 2.0 ( Place and Train ) – Maksimum RM 7,000

(a) Tarikh akhir program : 30 September 2021

3) Syarat Kelayakan untuk memohon menjadi Penyedia Latihan PERKESO

i) Berhad (Bhd) / Sendirian Berhad (Sdn. Bhd)

ii) Persatuan / Pusat latihan berasaskan industri

iii) Institusi Kerajaan / Separuh Kerajaan

iv) Pemilik Tunggal/ Sole proprietor

v) Syarikat Liabiliti Terhad

4) Fokus Latihan yang perlu disediakan oleh Penyedia Latihan

i) Hard Skills ( Digital Skills, Automation, Cloud Computing dan sebagainya )

ii) Hard Skills + Soft Skills ( Blended skills )

5) Untuk mengetahui lebih lanjut boleh rujuk slide PERKESO yang diberikan atau

boleh hubungi pegawai PERKESO dibawah :


i) Mohd Neil Narzryn

Email: neil.paridi@perkeso.gov.my

03-80915149

ii) Cik Arthi Ravindran

E.mail :r.arthi@perkeso.gov.my

03-80915149
Recent Posts

See All