top of page
  • Writer's picturepdc msb

SELAMAT HARI MERDEKA


Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang Ke-66. Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan.


#trainingprovidermalaysia#trainingprovide#pdcmsb#selfdevelopment#consultingagency

#harikebangsaan#harikemerdekaan#31August2023#Malaysia#MADANI#tekadperpaduanpenuhiharapan#2023

0 views0 comments
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
  • Whatsapp
bottom of page